VAŽNA OBAVIJEST- SVAKODNEVNA KONTROLA I KAZNE ZA NEPOŠTIVANJE RJEŠENJA O IZOLACIJI

IMAJUĆI U VIDU DA JE PREMA PODACIMA SA TERENA, KOJE DOSTAVLJAJU POVJERENICI ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BUŽIM, UOČENO DA MNOGI GRAĐANI SA PODRUČJA OPĆINE BUŽIM, KOJIMA JE ODREĐENA MJERA SAMOIZOLACIJE, DA ISTI NE POŠTUJU ODREĐENU IZREČENU MJERU OBAVEZNE IZOLACIJE. S TIM U VEZI, OPĆINSKI ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BUŽIM, APELUJE NA GRAĐANE OPĆINE BUŽIM, KOJI IMAJU IZREČENU MJERU IZOLACIJE DA JE OBAVEZNO POŠTUJU I PRIDRŽAVAJU SE IZDATOG RJEŠENJA O SAMOIZOLACIJI, KOJA JE IMPERATIVNA I OBAVEZNA.

NAPOMENA: POSTUPANJE PROTIVNO PREDNJE NAVEDENIM MJERAMA, PROPISANO JE I KRIVIČNIM ZAKONOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U POGLAVLJU: „KRIVIČNA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI“

U Članu 226. KZ FBiH, je propisano: Ne postupanje po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije „Ko za vrijeme epidemije kakve zarazne bolesti ne postupi po naredbama ili odlukama donesenim na osnovu propisa nadležnog organa kojim se određuju mjere za suzbijanje ili sprečavanje epidemije, kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine“. Obzirom na navedeno, OŠCZ općine Bužim, poziva sve građane općine Bužim da anonimno prijave slučajeve kršenje naredbe o samoizolaciji, na brojeve tel. 121, 037/411-099 ili 037/410-022, Napominjemo da će protiv sviju koji krše naredbu o samoizolaciji i time dovede u opasnost širenje zarazne bolesti COVID-19, biti podignuta krivična prijava i isti će biti zakonski sankcionisani. Nadamo se da ćemo svi zajedno biti krajnje odgovorni i obazrivi, kako prema sebi tako i prema svojim najbližim.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *